Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

AVS technológia a účinné riešenie ľahkých mozgových dysfunkcií

6,31€

Odborná publikácia Vám pomôže v rozhodovaní, aký model AVS prístroja je pre Vaše dieťa či pre Vás najvhodnejší a ako dobrú domácu „liečbu“ s AVS prístrojom viesť.

Ľahké mozgové dysfunkcie (LMD) je odborný termín pre skupinu porúch, ktorých súhrnným menovateľom je oslabenie centrálnej nervove jsústavy (CNS). Ďalšie označenia aj presné diagnostické názvy pre tieto ťažkosti sú:

  • Dysfunkcie, konkrétne
  • Dyslexia (poruchy čítania)
  • Dysgrafia (poruchy písania)
  • Dyskalkulia (poruchy počítania)
  • Dysortografia (poruchy pravopisu)
  • Dyspraxia (poruchy motoriky)
  • Hyperaktivita
  • Poruchy pozornosti
  • a iné

Autor: Jan Valuch

6,31€

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes