Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Magická nemčina

146,05€
 • každá z 19 lekcií (nahrávok) má rozsah cca 25 minút nemčiny plus hudobné ladiace pasáže
 • 2000 slovíčok a fráz nakombinovaných v špeciálnych pamäťových sekvenciách, navyše si ich vypočujete niekoľkokrát v spojitosti s rôznymi napríklad rýchlostnými cvičeniami pre zvyknutie si na rôzne rýchlu reč. Systém MN umožňuje zvládnuť veľké časti už behom 19 dní

Jazykový kurz Magická nemčina je jednoduchá a prepracovaná metóda zvládnutia nemčiny, ktorá je vytvorená na základe desaťročnej praxe a využívania posledných vedeckých a psychologických poznatkov a metód zrýchleného učenia. Je tiež sprievodcom efektívnejšieho využívania mozgu a pamäte. Niektoré postupy môže užívateľ využiť i v iných oblastiach učenia alebo aj v živote.

Pamäťová podpora

 • Obsahuje celý rad princípov pre veľmi rýchle naučenie stoviek slov
 • a dôležitých fráz.
 • Aktivizuje pamäťové štruktúry mozgu pred vlastným procesom štúdia .
 • Krátke lekcie na každý deň prinášajú okrem pokračovania príbehu vo vhodných intervaloch pre pamäť opakovanie predchádzajúcich lekcií.
 • Obsahuje Informačné CH-jednotky pre ľahké zafixovanie slovných väzieb jazyka.

Stratégia učenia

 • Magická nemčina prináša najširšiu kombináciu učebných postupov pre vynikajúce zapamätanie a vyjadrovanie .
 • Rôzne formy aktívneho zapájania niekoľkých mozgových centier vedú k aktívnemu učeniu.
 • Nemecký text a preklad (interlineárny ) je optimalizovaný pre prenos
 • z krátkodobej do trvalej pamäte a doplnený o rýchlu a ľahkú orientáciu paralelným prekladom v "korektnej" slovenčine.

Rýchlosti nahrávok

 • 4 rýchlosti - prinášajú porozumenie v širokom spektre hovorenej reči od veľmi pomalej nahrávky pre nácvik predstavy významov a písanej podoby slov po nácvik zvyku porozumieť i veľmi rýchlej reči .

Možnosť aktívnej kontroly správnosti naučeného

 • Obsahuje špeciálne mozgu priateľské cvičenie pre aktiváciu poznatkov do aktívnej znalosti po stránke porozumenia, vyjadrovania, písania.
 • Cvičenie pre aktiváciu vizuálnej pamäte a prenosu do praxe.

Ďalšie zaujímavosti

 • Hudobné relaxačné pasáže zaisťujú naladenie pre efektívne štúdium
 • a vizualizáciu prenosu do praxe - mentálny tréning.
 • Magická nemčina obsahuje kľúčové informácie určené pre aktiváciu podvedomých štruktúr rozvoja schopnosti účinne sa učiť.

A to ešte nie je všetko

Už behom troch týždňov po cca 22 minútach štúdia je možné zvládnuť väčšinu celej učebnice, čo by bez zabudovaných pamäťových stratégií vzhľadom k jej rozsahu trvalo doterajšími klasickými metódami cca 1 rok!

146,05€

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes