Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Angličtina pre všetkých 2

14,99€
  • 4 audio CD
  • kniha s tvrdou väzbou
  • interaktívny softvér na preskúšanie
  • nahrávka je aj vo formáte mp3

S touto audioučebnicou významne pokročíte v ovládaní anglického jazyka. Angličtina pre všetkých 2 vám umožní významne pokročiť v ovládaní anglického jazyka. Rovnako ako v prvej časti spoznávate cudziu reč počúvaním takmer 240 minút viet v poradí angličtina – slovenčina – angličtina. Pri zostavovaní modelových viet z bežných životných situácií sme použili autentické zdroje – anglicky písaná literatúra, tlač a internet. Učivo je určené pre pokročilých, z gramatiky obsahuje podmienkové vety, predprítomný predminulý čas, rôzne spôsoby vyjadrenia budúceho času, spojky, nepriama reč a nepravidelné tvary.

V texte sú uvedené aj základy gramatiky, umožňujúce ľahšie pochopiť príklady v modelových vetách. Každý z nás sa najlepšie naučil materinský jazyk, preto sme zvolili podobnú formu. Počúvaním fráz si uvedomíte stavbu anglických viet, postupne ich dokážete obmieňať a napokon budete schopní formulovať vlastné myšlienky. Výučba prebieha individuálne, čo vám umožňuje zvoliť si tempo, ktoré vám vyhovuje a podľa potreby sa kedykoľvek vrátiť k predchádzajúcemu učivu. Piate cédečko obsahuje celé učivo v komprimovanom formáte MP3. Najefektívnejší spôsob využitia nahrávok je s použitím audiovizuálnej stimulácie  psychowalkmanu. Ak použijete diskmen alebo mp3 prehrávač, môžete sa učiť nielen doma, ale aj cestou do práce alebo na prechádzke. Svoje znalosti si otestujete prostredníctvom interaktívneho programu v počítači. V porovnaní s ostatnými audio učebnicami na slovenskom trhu získate jedinečný obsah za skvelú cenu.

Stručný obsah

Zhrnutie predchádzajúceho materiálu Angličtina pre všetkých 1 ... Podmienkové vety ... Zdvorilé žiadosti pomocou if, ďalšie varianty viet s if ...Výrazy s in case ... Predprítomný čas – doplnenie ... Ďalšie príklady a často používané výrazy v predprítomnom čase ... Predminulý čas ... Ďalšie výrazy predminulého času ...Rôzne spôsoby vyjadrenia budúceho času ... Jednoduché a priebehové časy ... Prítomné časy – jednoduchý a priebehový ... Minulé časy – jednoduchý a priebehový ... Budúci čas priebehový ... Súvetia ... Zlučovacie spojky – and – as well – both ... Odporovacie spojky – but – yet – still – however ...Rozlučovacie spojky ... Príčinné a dôsledkové spojky ... Podraďovacie spojky – obsahové - časové – miestne – prípustkové – príčinné – podmienkové – účelové – spôsobové – porovnávacie ... Vzťažné vety ... Frázové slovesá ... Predložky a predložkové spojenia ... Nepriama reč ... Gerundium ... Spôsobové slovesá – použitie s minulým neurčitkom ... Členy ... Nepravidelné tvary ... Nepravidelné stupňovanie, množné číslo, príslovky ... A na záver rozprávka.

14,99€

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes