Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Postup pri metóde TAXUS Learning

TAXUS Learning využíva schopnosti celého mozgu. Vyžaduje ale aj viac vašej disciplíny. Tento postup máte naviac presne popísaný v kapitole Postup pri metóde TAXUS Learning (7 krokov k úspechu) na strane 137 v priloženej knihe. Aktívna práca (krok č. 1) však pritom predstavuje len asi 20 % času oproti klasickému učeniu.

Neučíte sa gramatiku
Gramatiku vás naučíme akoby "okľukou". Doslovný slovenský preklad je hádanka, ktorú čítate a do uší vám ide jej správne riešenie po anglicky. Malé nechápajúce dieťa tiež len pozoruje zrakom svoje okolie a do uší mu idú zodpovedajúce zvuky.

Budete počuť rôzne hlasy. V jednotlivých úlohách sa vystriedajú, takže všetky vety budete počuť tromi rôznymi hlasmi, pretože ani jednu vetu nepovedia dvaja ľudia absolútne rovnako. Musíte si zvyknúť na rozmanitosť, rôzne prízvuky a dokonca i na zlú výslovnosť. Na programe TAXUS Learning pracovali Angličania i Američania, pretože ich angličtina je rozdielna.

Jednoduchosť
Každá lekcia je rozdelená na jednotlivé stopy presne podľa stránok v knihe. Dole v zápätí každej strany je to aj vyznačené. Nemusíte vždy postupovat presne podľa poradia lekcií. Vyberte si lekciu, ktorá je Vám najbližšia svojim obsahom a zameraním. Robte to tak, aby vás to bavilo. Mimochodom najviac tažkých slov obsahuje lekcia č. 3 a nie posledná, ako to je zvykom pri iných kurzoch. Naopak najľahšia je lekcia č.6.

V zátvorkách nájdete vysvetlené tažko pochopiteľné výrazy. Vetné a slovesné väzby, ktoré patria k sebe sú podtrhnuté alebo sú kurzívou.

To, aby ste pochopili cudzí jazyk je prednejšie než absolútna gramatická presnosť. Niekedy sme tú istú vec preložili presne, a teda menej pochopitelne, a inokedy volne. Riešením týchto „hádaniek“ pochopíte súvislosti. Dĺžka viet, ich zložitosť a tiež veľkosť písma v knihe sa mení. Aj to je zámer, pretože i v praktickom živote k tomu stále dochádza.

Podprahové záznamy
Šum, ktorý občas počujete pri počúvaní našich CD nie je chyba záznamu, ale podprahové záznamy, ktore sme pre vás vytvorili v spolupráci so spoločnosťou Jumbo music s.r.o., Bratislava. Tieto záznamy pôsobia na podvedomie a zvyšujú vašu schopnosť koncentrácie. Je to spôsobené okrem iného vložením pozitívnych tvrdení o vašich jazykových schopnostiach a úpravou vlnových dĺžok. Kopírovaním CD sa účinnost týchto podprahových záznamov znižuje, odhliadnuc od toho, že je to trestné.

Učenie sa v spánku
Nepúšťajte si naše CD v spánku, ale púšťajte si ich pri zaspávaní, kedy ste v hladine alfa. Pri zaspávaní je opakovacie posilovanie znalostí (krok č. 2) veľmi účinné. Lenže do polhodiny po zaspaní sa CD musí vypnúť. Pokusy dokázali, že pokiaľ by ste vačšiu časť noci (v iných fázach spánku) počúvali akékoľvek zvuky, potom by ste na druhý deň boli podráždení a nekľudní.

Slovník
TAXUS Learning neobsahuje slovník. A to z dvoch dôvodov:

  • Keby tu bol slovník, začali by ste s drilom (bifľovanie). Keďže ho tu nenájdete, budete sa snažiť tie slovíčka ihned zapamätať a budete premýšlať, či má význam ísť hľadat ich v slovníku. Hľadať ich v nejakom veľkom slovníku je nepríjemné, zdržuje to. Radšej si to zapamätáte hneď. Takto ste nútení predstavovať si neznáme slová.
  • prekladajú do angličtiny. Výsledkom potom je, že vám cudzinec vôbec alebo len málo rozumie. K tejto „poslovenčenej“ angličtine si potom pridajte ešte slovenský prízvuk a výsledok potom zodpovedá tomu, že vychádzate z jednotlivých slov. Jednoducho vám nerozumejú. Jeden príklad: My povieme: „Pije ako Dán.“ alebo „Pije ako dúha.“ To Angličan nepochopí. Namiesto toho oni hovoria: „Pije ako ryba.“ I z tohoto dôvodu my nepracujeme s ľahko dostupným slovníkom jednotlivých slov.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes