Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

O psychowalkmanoch 2


Ďalšie využitie AVS

Šport

 • odstránenie trémy (viď. vyššie) v hladine theta
 • relaxácia a regenerácia organizmu
  • o pomocou relaxačných a spánkových programov,
  • o urýchľuje zotavenie sa po športovom výkone,
 • nabudenie pred športovým výkonom
  • pomocou energizačných a meditačných programov,
  • zvýšenie koncentrácie pred výkonom pomocou programov na sústredenie,
 •  celkové zvýšenie akcelerácie mozgu
  • pravidelným používaním AVS – rýchlejšia reakčná doba,
 • nastolenie optimálneho stavu vedomia počas športu
  • napríklad použitím programu v hladine SMR v priebehu tréningu
 • pri použití AVS v športe sa často používajú okuliare PV Stim - s otvormi.

Učenie

 • AVS vie navodiť ideálny stav vedomia pre maximálnu koncentráciu, vstrebávanie učiva a elimináciu rušivých vnemov, ktoré učenie nepriaznivo ovplyvňujú. Pre učenie sa používajú programy v hladinách theta, alfa a SMR.
 • V hladine theta sa však jedná skôr o sugesciu, kde sa informácie ukladajú priamo do podvedomia, ale na úkor koncentrácie. Hodí sa skôr pre programovanie podvedomia (napr. odstraňovanie návykov alebo meditáciu)
 • Hladiny alfa a SMR sú vhodné pre koncentrované vedomé učenie sa. Efekt týchto hladín vedomia (najmä hladiny alfa) je v tom, že utlmia fyzickú aktivitu organizmu a naopak zvyšujú koncentráciu a sústredenie.
 • Existuje niekoľko možností využitia AVS pre učenie sa:
  • Absolvovať program pre zvýšenie koncentrácie a sústredenia pred vlastným učením
  • Pustiť si len sluchovú stimuláciu v primeranej intenzite (aby nerušila) a súčasne sa učiť (napr. z učebnice)
  • Absolvovať AVS program súčasne s počúvaním učebnej látky z externého audioprehrávača (najúčinnejšie)
  • Po učení absolvovať program pre fixáciu pamäti (najmenej účinné)
 • S pomocou AVS sa zvyšuje schopnosť vstrebávať učebnú látku o 25 - 75%.
  • Učebné programy je tiež možné použiť pre obyčajné čítanie.

Zvýšenie tvorivosti a obrazotvornosti

 • Používajú sa programy s častými frekvenčnými skokmi a zmenami, ktoré vyvolávajú vizuálne a zvukové efekty, čím podnecujú predstavivosť a „nútia“ mozog rýchlo sa daným zmenám prispôsobovať. Mozog sa takto stane pružnejším a zvyšuje sa jeho schopnosť kreativity a rýchleho prenosu informácii. Ide o veľmi efektívny tréning.

Práca s podvedomím, odstraňovanie návykov, transformácia osobnosti

 • S použitím programov v hladine theta je možné „preprogramovávať“ v podvedomí už uložené informácie a ukladať do nej informácie nové.
 • V prípade preprogramovávania informácii, ktoré nie sú v podvedomí žiaduce (návyky, negatívne zážitky) je nutné tieto informácie najprv vedome vyvolať, pripadne si ich znovu prežiť a následne ich transformovať v pozitívne.
 • U hlbokých negatívnych zážitkov je dôležité ich neustále znovu v duchu opakovať až do doby, kým prestanú byť traumatizujúce.
 • U návykov si počas AVS sedení snažíme vsugerovať, že ich nepotrebujeme a zdôrazňujeme dôvody na skoncovanie s nimi. Nutným prvkom k spoľahlivému odstráneniu návykov je dostatočná motivácia. V oboch prípadoch pomáha vedomé prijímanie lásky smerované k srdcu.

Meditácia, sebapoznanie, vyčistenie mysle

 • Meditácia v pravom slova zmysle je splynutím s absolútnom a nevyžaduje konkrétny cieľ
 • Meditačné programy pomáhajú uvoľniť myseľ a spomaliť tok myšlienok alebo naopak umožňujú sústrediť sa na konkrétnu myšlienku. Je zaujímavé, že čím viac sa nám podarí odstrániť z mysle všetky myšlienky a splynúť s absolútnom, tým sme bližšie k duchovnému poznaniu.

Práca s vnútornou energiou, zvýšenie liečiteľských schopností

 • Programy AVS automaticky uľahčujú vedomú prácu s vnútornou energiou tela a zlepšujú schopnosť upriamiť pozornosť a smerovať túto energiu ku konkrétnemu miestu.
 • Efekt sa zvyšuje pravidelným tréningom s AVS v hladine alfa, ktorá je pre prácu s energiou nevyhnutná. Mozog sa ju naučí lepšie používať.

Osvieženie, energizácia (vybudenie), povzbudenie zmyslov

 • V prípade potreby je pomocou energizačných programov v hladine beta možné prebudiť a rozprúdiť myseľ. Podľa intenzity a dĺžky programu dôjde k osvieženiu až vybudeniu, akútnemu zlepšeniu výkonnosti a povzbudeniu zmyslov. Pre tento účel je najvhodnejšie použiť červené okuliare.

Zvýšenie imunity

 • Pravidelným používaním programov AVS sa zvyšuje celková odolnosť organizmu proti stresu a iným faktorom oslabujúcim obranyschopnosť a posilňuje sa psychická vyrovnanosť a odolnosť. Väčšina emócii je pritom psychického pôvodu.

Zábava

 • Niektoré programy AVS majú zábavný charakter a okrem toho pôsobia tiež ako alternatívna prevencia, napríklad proti užívaniu drog. Sú založené na častých zmenách frekvencie aj zvuku a tvoria sa pri nich zaujímavé až prekvapivé sluchové aj vizuálne efekty, ktoré pôsobia zábavne a často aj vyvolávajú smiech. 


Podmienky pre použitie AVS

 • Aby bola účinnosť sedenia maximálna, je potrebné dodržovať určité zásady! Pre absolvovanie sedení by sme si mali vybrať kľudné miesto, aby nás nič nerušilo.
 • Pokiaľ máme pri sebe mobilný telefón, je lepšie ho vypnúť.
 • AVS sa spravidla používa posediačky, pretože pri použití poležiačky sa spúšťajú v organizme spánkové mechanizmy a môže sa potom stať, že počas akéhokoľvek programu zaspíme!
 • Intenzita hlasitosti a svetla by mala byť vždy premeraná, aby nepôsobila nepríjemne alebo naopak nemala nedostatočne silný efekt!
 • Počas sedenia máme zatvorené oči!
 • Psychowalkman môžeme používať kedykoľvek a to aj niekoľkokrát denne a ľubovoľne dlho, zo začiatku s maximálnou celkovou dobou všetkých sedení nie viac ako 3 hodiny denne. 


Rizika používania

Pri niektorých zdravotných problémoch alebo indispozíciách sa používanie psychowalkmanu neodporúča.

Medzi rizikové skupiny patria:

 • osoby s neurotickými ochoreniami
 • osoby po úraze hlavy alebo po operácii mozgu – častá býva bolesť hlavy počas sedenia, ktorú zrejme spôsobuje nepriechodnosť niektorých energetických a zásobovacích ciest v mozgu
 • osoby s kardiostimulátorom – zapnutý psychowalkman môže spôsobiť nesprávnu funkciu kardiostimulátoru
 • tehotné ženy – prístroje u nich neboli testované. Údajne môže AVS odvádzať zvýšené množstvo krvi do mozgu a krátkodobo tak plod ochudobňovať o príjem kyslíku
 • neodporúča sa tiež použitie pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
 • V prípade, že zákazník patrí do niektorej z vyššie uvedených rizikových skupín, odporúčame konzultáciu s ošetrujúcim lekárom. 


Okuliare a farby

Okuliare pre AVS majú dve možné polarity (spravidla podľa výrobcu) a s prístrojmi, ktoré používajú okuliare s opačnou polaritou nie sú kompatibilné. U okuliarov s opačnou polaritou než má určitý prístroj je možné použiť redukciu na zmenu polarity.

 Farby

 • Rozdielna vlnová dĺžka farieb pôsobí tiež rôznym spôsobom na psychiku človeka.

Účinky jednotlivých farieb:

 • červená (vybudzujúca) - mozgové bunky na ňu reagujú najsilnejšie, prekrvuje, povzbudzuje zmysly, dodáva energiu a vitalitu. Je najviac používanou farbou pre AVS
 • modrá (relaxačná a meditačná) – ukľudňuje, znižuje tepovú frekvenciu, tíši bolesť, pôsobí priaznivo pri zápalových ochoreniach, podporuje meditáciu a stimuluje životnú silu, inšpiráciu a vieru
 • zelená (neutrálna) – nastoľuje rovnováhu a harmóniu, posilňuje nervovú sústavu, podporuje vnútorný pokoj a relaxáciu
 • oranžová – jantárová (veselá) – dodáva optimizmus, odstraňuje depresie, podporuje ctižiadosť a intelekt. Je kompromisom medzi zelenou a červenou.
 • biela (univerzálna) – obsahuje vlastnosti celého spektra farieb a má teda najširšie možnosti pôsobenia
 • žltá (intelektuálna) – povzbudzuje rozum a intelekt, uvoľňuje pozitívnu energiu, podporuje kreativitu a chuť do učenia
 • fialová (duchovná) – pôsobí na nevedomie, dodáva duchovnú silu a poznanie, posilňuje meditáciu, má najvyššie a najjemnejšie vibrácie

Farby okuliarov pre AVS

U okuliarov pre AVS sa najviac používajú červené diódy, ďalej kombinácia rôzno-farebných diód (spravidla dvoch kontrastných), ostatné uvedené farby diód sa väčšinou používajú ako doplnkové pre využitie ich špeciálnych účinkov.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes