Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

O psychowalkmanoch 1


Princíp a funkcie AVS prístrojov

Psychowalkmany sú založené na princípe audiovizuálnej stimulácie, teda na pôsobení sluchových a zrakových zmyslových vnemov na ľudský mozog. Mozog je na tieto vnemy veľmi citlivý a reaguje na ne tak, že sa im prispôsobuje. Miera prispôsobenia závisí na rade faktorov. Každý človek je svojim spôsobom jedinečný a reaguje na podnety značne individuálne.


Princíp a funkcie AVS prístrojov

Psychowalkmany sú založené na princípe audiovizuálnej stimulácie, teda na pôsobení sluchových a zrakových zmyslových vnemov na ľudský mozog. Mozog je na tieto vnemy veľmi citlivý a reaguje na ne tak, že sa im prispôsobuje. Miera prispôsobenia závisí na rade faktorov. Každý človek je svojim spôsobom jedinečný a reaguje na podnety značne individuálne.

Psychowalkman generuje zvukové a svetelné impulzy v rôznych výsledných frekvenciách, ktoré zodpovedajú frekvenčným hodnotám určitých hladín vedomia. To spôsobuje, že je mozog do týchto hladín vedomia cielene uvádzaný a to podľa typu použitého programu. Programy nainštalované v psychowalkmane spravidla nemajú lineárny priebeh a môžu teda prechádzať aj viacerými hladinami vedomia počas jedného sedenia. Príkladom je klasický relaxačný program, ktorý užívateľa najprv z bdelého stavu uvedie do hlbokej relaxácie a na konci sedenia ho uvedie späť do bdelého stavu, aby sa mohol napríklad hneď zapojiť do akejkoľvek náročnej činnosti.

Naopak programy, ktoré majú lineárny priebeh sa hodia pre statickú činnosť. Dobrým príkladom je použitie počas učenia alebo športu, ktorý nevyžaduje zmenu rytmu alebo sústredenia (napr. cyklistika alebo vytrvalostný beh).
Zraková stimulácia je všeobecne účinnejšia ako sluchová stimulácia a má kratšiu dráhu vedúcu podnet do receptorov mozgu. Navyše zrak je našim najsilnejším zmyslom a prijíma neporovnateľne väčšie množstvo informácii ako všetky ostatné zmysly. 


Základné technické vybavenie psychowalkmanov a príslušenstvo

Psychowalkman má vo vnútri zabudovaný generátor zvuku a svetla, ktorý generuje jednotlivé programy. Tie sú v psychowalkmane uložené podobne ako súbory v počítači (procesorová pamäť). Na tele prístroja je spínač pre aktiváciu prístroja, tlačidlá pre ovládanie programov, digitálny displej, korektory hlasitosti a svetla, odnímateľný kryt na batérie a vstupy pre zapojenie príslušenstva. K sade ďalej patria manuály pre použitie a ovládanie prístroja a pre použitie programov aj s grafickým znázornením.
Medzi základné príslušenstvo patria stereoslúchadlá, okuliare s diódami (môžu byť rôznych farieb), prepojovací kábel (okrem prístroja Zen Master), ktorý slúži k prepojeniu s externým audio prehrávačom (napr. pre doplnkové počúvanie hudby alebo hovoreného slova k programu) a u niektorých typov psychowalkmanov tiež príslušenstvo pre prepojenie s PC. 


Ovládanie prístrojov

Ovládanie prístrojov je jednoduché a dobre popísané v jednotlivých manuáloch. Najprv sa prístroj aktivuje pozdĺžnym posunutím vypínača umiestneného spravidla na boku prístroja. Tým sa rozsvieti displej a na ňom sa pomocou tlačidla pre voľbu programu navolí číslo daného programu vyhľadaného v programovom manuály. Ďalej viď. Jednotlivé manuály. 


Hladiny vedomia

Hladiny vedomia zodpovedajú frekvenčnému rozsahu, ktorý produkuje v danej chvíli mozog a je možné všeobecne uviesť, že čím vyššia je frekvencia, tým vyššia je celková aktivita organizmu. Psychowalkman pracuje so základnými hladinami vedomia od frekvencie 0,1 Hz (hladina delta) spravidla do 40 Hz (hladina gama).

Charakteristika základných hladín vedomia:

 • delta: 0,1 - 4 Hz

spánok, útlm, otupenosť, bezvedomie

 • theta: 4 - 8 Hz

hlboké uvoľnenie, snívanie, podvedomie

 • alfa: 8 - 13 Hz

uvoľnenie, vnútorná bdelosť, vysoká koncentrácia

 • nízka beta (SMR- senzo-motorické rytmy): 13 - 16 Hz

uvoľnenie s vonkajšou pozornosťou, stav pri učení

 • stredná beta: 16 - 19 Hz

aktivita s vonkajšou pozornosťou, stav pri práci

 • vysoká beta (superbeta): 19 - 35 Hz

vzrušenie, stres, napätie, úzkosť, vrcholný výkon, podráždenie

 • gama: nad 35 Hz

extrémne zážitky, existenciálne stavy 


Programy a ich použitie a účinky

Použitie jednotlivých programov závisí na ich frekvenčnom priebehu.

Všeobecne platí toto rozdelenie účinkov jednotlivých hladín:

 • delta – hlboký bezsenný spánok, hlboká relaxácia a regenerácia organizmu
 • theta – snívanie, práca s podvedomím, stimulácia tvorivosti a obrazotvornosti, relaxácia, meditácia, odstránenie stresu a negatívnych pocitov
 • alfa – uvoľnenie, relaxácia, meditácia, liečenie, vrcholná koncentrácia, stimulácia pamäti a schopnosti učenia (princíp tzv. superlearningu – o 25 až 75% lepšie výsledky!), odstránenie stresu a negatívnych pocitov
 • nízka beta (SMR) – bdelý stav, stimulácia pri činnostiach vyžadujúcich bdelú pozornosť a nenáročnú fyzickú aktivitu, najvhodnejšia napr. pre ľahký športový tréning, učenie, pomáha odstrániť príčinu väčšiny LMD (ľahká mozgová dysfunkcie) u detí
 • vyššie frekvencie – vybudenie, stimulácia energie z vlastných rezerv, vrcholné výkony 


Ďalšie účinky psychowalkmanov

 • Stimulácia tvorby nových nervových spojení v mozgu
  • pomáha pri rekonvalescencii po úrazoch hlavy, LMD, niektorých nervových poruchách a zvyšuje kapacitu a funkciu mozgu a celej centrálnej nervovej sústavy aj u zdravých ľudí
 • Zvýšenie prekrvenia mozgu
  • bolo zmerané, že po 30 minútovej audiovizuálnej stimulácii dochádza k zvýšeniu prietoku arteriálnej krvi o 17%!
 • Harmonizácia činnosti mozgových hemisfér
  • u každého človeka viac-menej prevláda činnosť jednej z mozgových hemisfér
  • všeobecne ľavá hemisféra mozgu má na starosti analytické myslenie, verbálnu komunikáciu, detaily, kontrolu, posudzovanie alebo akciu a ovláda pravú polovicu tela
  • pravá hemisféra má na starosti emócie, intuíciu, priestorové vnímanie a ovláda ľavú polovicu tela
  • pokiaľ pracujú obidve mozgové hemisféry rovnomerne, môže človek naplno využiť svoj potenciál. Vysoký stupeň synchronizácie mozgu má tieto dôsledky: vnútornú vyrovnanosť, odolnosť voči psychickej záťaži (stresu, strachu), lepšiu pamäť, učenie, koncentráciu, tvorivosť, motorické schopnosti, schopnosti vnímania, vyššie IQ a EQ, zvýšené sebavedomie a rad ďalších. Psychowalkman stimuluje obe hemisféry súčasne na spoločnej frekvencii.
 • Zvýšenie tvorby niektorých protistresových hormónov
  • Pri použití niektorých programov (najmä v hladine alfa) sa zvyšuje tvorba serotonínu (po jednom jedinom 30 minútovom relaxačnom sedení AVS dochádza k zvýšeniu produkcie serotonínu v priemere o 23%!), ktorý ovplyvňuje náladu a emócie a odstraňuje stres a negatívne pocity, endorfínu, ktorý pôsobí proti bolesti a tiež tvorba niektorých ďalších dôležitých hormónov.
 • Pôsobenie na celý organizmus
  • Ak je stimulovaný mozog, dáva automaticky povel k adekvátnej reakcii celého organizmu.
 • Základný súhrn zdravotných problémov a situácii, pre ktoré je možné psychowalkman použiť
  • problémy so spánkom, spánkový dlh, oslabenie organizmu, depresívne stavy, negatívny pocity, podráždenosť, agresivita, únava, problémy s koncentráciou, LMD (najlepšie do 13 rokov veku dieťaťa), hyperaktivita, apatické chovanie, poúrazové stavy, migréna, bolesti, stres, úzkosť, tréma, nízke sebavedomie, alergie, znížená citlivosť, epilepsia (pozor, nutný odborný dohľad!!!), niektoré nervové poruchy atď.
  • šport, učenie, zvýšenie tvorivosti, zlepšenie obrazotvornosti, pamäte, odstraňovanie návykov, práca s podvedomím, meditácia, transformácia osobnosti, osvieženie, povzbudenie zmyslov, energizácia (vybudenie), zvýšenie imunity, celkové rozšírenie vedomia a myslenia, vyčistenie mysle, sebapoznanie, regenerácia, zábava, atď. 


Charakteristika a riešenie niektorých zdravotných problémov

Najprv niečo o spánku

 • Počas prirodzeného spánku mozog produkuje vlny v rozmedzí hladín delta až alfa.
 • Malé deti prespia oveľa viac času v hladine delta ako dospelý človek. Býva to až okolo dvoch hodín, zatiaľ čo mnoho dospelých ľudí už v tejto hladine strávi maximálne okolo dvadsať minút! Je to čiastočne dané vývojom mozgu s tendenciou postupného zvyšovania výskytu rýchlejších vĺn na úkor vĺn pomalších, ale predovšetkým stresovou a inou záťažou organizmu
 • Hladina delta je veľmi dôležitá pre hlbokú regeneráciu organizmu a predstavuje kvalitný bezsenný spánok, po ktorom je človek veľmi oddýchnutý.
 • Počas spánku v hladine theta sa nám snívajú sny a prebieha komunikácia s podvedomím. Hladina alfa predstavuje plytký spánok.
 • Problémy so spánkom
 • AVS vie mozog „naučiť“ správny spánkový cyklus. Pri pravidelnom používaní AVS (predovšetkým spánkových programov v hladine delta) mozog začne znovu produkovať vlny v hladine delta a to časom v zvýšenej miere aj bez použitia AVS. Tým sa spánok skvalitní tak u ľudí, ktorý majú so spánkom problémy, ako aj u ľudí zdravých.

Spánkový dlh

 • AVS vie veľmi rýchlo a spoľahlivo odstrániť spánkový dlh pomocou programov v hladine delta. Je vedecky dokázané, že 1 hodina strávená v hladine delta nahradí cca 5 hodín normálneho spánku. Pre dostatočný efekt je dobré použiť niektorý z programov v dĺžke minimálne 45 minút.

Oslabenie organizmu

 • môže mať celý rad príčin, ale vo všetkých prípadoch je však potrebná regenerácia organizmu. Pri AVS pre tento účel najlepšie slúžia spánkové a relaxačné programy. Príde k doplneniu energie a celkovej svalovej aj duševnej relaxácii.

Depresívne stavy, negatívne pocity

 • Depresia je chronický stav duševného rozpoloženia, spôsobný vplyvom dlhodobého preťažovania organizmu rôznymi stresovými faktormi. Liečenie depresie pomocou AVS je veľmi účinné a je založené na niekoľkých prvkoch:
  • posilnenie organizmu – pomocou spánkových alebo relaxačných programov pre doplnenie energie,
  • odstránenie negatívnych pocitov – pomocou programov v hladine alfa, , v ktorej sa tvorí v tele zvýšené množstvo hormónu serotonínu, ktorý ovplyvňuje náladu a emócie a odstraňuje stres a negatívne pocity a programov v hladine theta, vhodných pre vizualizáciu príjemného prostredia alebo pozitívnych myšlienok
 • Pre dostatočný efekt pri odstraňovaní depresií je nutné AVS používať pravidelne až do vymiznutia príznakov.

Podráždenosť, agresivita

 • Agresivita vzniká dôsledkom potlačenia a blokovania emócií alebo neschopnosti vyjadriť myšlienku alebo zámer. Tento problém je možné pomocou AVS riešiť použitím programov v hladine alfa (napr. pri odstránení negatívnych pocitov), vizualizačných programov v hladine theta, kde sa snažíme tieto blokované emócie uvoľniť predstavou situácie, v ktorej sa agresivita prejavuje a premeniť tieto emócie na pozitívne (vyjadriť ich inak)

Únava

 • Výskumy potvrdili, že AVS je z hľadiska rýchlosti a spoľahlivosti účinku najúčinnejšia relaxačná metóda na svete vôbec! Existujú dve možnosti, ako s pomocou AVS odstrániť únavu:
  • pomocou relaxačných alebo spánkových programov – dôjde k celkovej regenerácii organizmu ako pri spánku a efekt je dlhodobejší,
  • pomocou energizačných programov – dôjde k dočasnému odstráneniu únavy, nakoľko je pre jej odstránenie využitá energia z vlastných rezerv organizmu. Tento spôsob je vhodné použiť len v prípade, že potrebujeme energiu rýchlo načerpať a nebyť po absolvovaní programu ospalí (napr. pri riadení auta), ale musíme počítať s obmedzenosťou vlastných rezerv

Horúčka, svalové napätie pri chorobe/

 • AVS prístroje pomáhajú účinne potlačiť horúčku (nahradiť jej funkciu) a svalové napätie pri chrípke, vďaka ktorému často nemôžeme zaspať. Najlepšie fungujú programy pre hlbokú relaxáciu

Tréma, nízke sebavedomie, úzkosť, fóbia

 • Predovšetkým je nutné si uvedomiť, že všetky tieto prejavy sú určitými variantmi strachu a stresu zo strachu. Tieto problémy sú zakorenené v podvedomí. Pre ich riešenie je nutné informácie, ktoré spôsobujú tieto pocity z podvedomia vyvolať a transformovať ich. Používajú sa k tomu programy v hladine theta spojené s vizualizáciou.
 • V prípade trémy, nízkeho sebavedomia a úzkosti alebo podobných stavov si predstavujeme, ako úspešne zvládneme situáciu, ktorá tieto pocity spôsobuje, snažíme sa vycítiť fyzické prejavy týchto stavov a pri zážitku týchto pocitov posielame k nášmu srdcu lásku a zhlboka dýchame. Táto „meditácia“ funguje veľmi spoľahlivo, je však dôležité ju vykonávať pravidelne.

Alergia, astma

 • Rovnako ako pri odstraňovaní strachu sa používajú programy v hladine theta spojené s vizualizáciou. Predstavujeme si sami seba bez alergie, môžeme si i vizualizovať alergén, ktorý našu alergiu spôsobuje a vysielať mu lásku. Taktiež alergia a astma sú prevažne psychosomatického pôvodu.

Bolesti

 • Niektoré programy AVS (predovšetkým v hladine alfa) vyvolávajú zvýšenú tvorbu hormónu endorfínu, ktorý pôsobí priamo proti bolesti. Mimo iného je to hormón, ktorý otupí našu citlivosť po nejakom závažnom úraze, aby bolesť bola prijateľná. V nižších hladinách ako je hladine beta naviac dochádza k celkovému uvoľneniu organizmu, čo odstraňuje napätie, ktoré často bolesť umocňuje. Navyše sa na bolestivé miesto môžeme vedome sústrediť a vizualizáciou ho uvoľniť.

Problémy s koncentráciou/

 • vznikajú následkom nedostatočnej schopnosti mozgu vytvárať v potrebných situáciách hladinu alfa alebo SMR. Vzhľadom k prirodzenej schopnosti AVS uviesť frekvenciu mozgovej aktivity do zodpovedajúcich hladín vedomia je možné pravidelným tréningom túto schopnosť mozgu výrazne zlepšiť. Používajú sa k tomu programy v hladine alfa alebo SMR.

LMD (najlepšie do 13 rokov - do tohto veku sa mozog vyvíja) môžu mať niekoľko príčin:

 • chýbajúce nervové spoje a odlišné stavby neurónových spojení spôsobujú určitú neschopnosť vykonať nejaký úkon alebo myšlienkový pochod.
 • AVS stimuluje tvorbu nervových spojení. Nové neurónové spojenia vzniknú, keď je uvedená časť mozgu stimulovaná k aktivite. AVS prechádza veľmi účinne, komplexne a navyše synchrónne (na jednej frekvencii) dráhami mozgu všetkých nervových sietí. Neuróny musia na signály reagovať a prenášať ich ďalej (hľadať a nadväzovať nové spojenia),
 • znížený prietok krvi mozgom (nedostatočné okysličovanie nervových buniek)

Nedostatočne okysličená bunka zle pracuje a niekedy aj odumiera. AVS zaisťuje aktiváciu mozgových buniek, takže sú nútené na seba viazať väčšie množstvo krvi, ktorú si vyžiadajú zo zvyšku tela,

 • odchýlky v EEG mozgu – oneskorený vývoj

vývoj ľudského mozgu prebieha tak, že sa v celom jeho období objavujú rýchlejšie vlny (najrýchlejšia je beta) čím ďalej častejšie na úkor vĺn pomalších. Deti s oneskoreným vývojom tejto tendencie nie sú schopné pri vysielaní pomalých vĺn theta a alfa pri absencii rýchlejších vĺn koncentrácie a sústredenia (beta) a pri súčasnej „nezrelosti“ mozgu zvládať nároky učenia a školskej dochádzky ako takej.

 • Konkrétne cca 70% detí nastupuje do školy s perfektne pracujúcim mozgom a asi 20% vykazuje zreteľné znaky LMD.
 • AVS dokáže dozrievanie mozgovej kôry nenásilne a celkom bezpečne urýchliť. AVS prístroj vysielaním konkrétnej frekvencie, na ktorú sa mozog sám naladí, príslušnú hladinu vedomia navodí. Pravidelné navodzovanie potrebných hladín vedomia naučí mozog pohotovejšej reakcii arousalu a vďaka jeho schopnosti učiť sa (opakovať opakujúce sa postupy) sám začne mozgové vlny beta viac produkovať aj bez prístroja,
 • asynchronizácia častí mozgu, predovšetkým hemisfér

nech už dôjde k vysokej asynchronizácii mozgu z akéhokoľvek dôvodu, následky sú vždy rovnaké: nevyrovnanosť, labilita a znížený výkon mozgu. Určitý stupeň asynchronizácie mozgu máme prakticky stále všetci. AVS využíva svojho efektu zjednotenia mozgových vĺn na základe vysielanej jednotnej frekvencie. AVS zjednocuje činnosť mozgu do jednej frekvencie a tým zlepšuje spoluprácu ľavej a pravej hemisféry, prednej a zadnej, vrchnej a spodnej časti mozgu,

 • deficit neurotransmiterov

dorozumievanie sa medzi mozgovými bunkami prebieha biochemicky prostredníctvom tzv. neurotransmiterov. Výskum zistil, že mozog jedincov s poruchou pozornosti nevyrába dostatočné množstvo dopamínu, čo je jeden z hlavných energizérov mozgovej činnosti (pri deficite dopamínu sa človek cíti bez energie, bez vôle, bez iskry – má priamu súvislosť so vznikom depresii). Hyperaktívny syndróm sa vyznačuje nedostatkom serotonínu, neurotransmiteru zaisťujúceho pocit pohody a pokoja. AVS zaisťuje optimálne hodnoty neurotransmiterov v mozgu.

Poúrazové stavy

 • AVS zrýchľuje regeneráciu celého organizmu pomocou nižších hladín vedomia (hlavne theta a delta), navodzuje pozitívne pocity (zvýšená hladina serotonínu), stimuluje tvorbu nových nervových spojení, čím pomáha s rekonvalescenciou a celkovo urýchľuje uzdravenie sa.

Migréna

 • Veľmi často sú jednotlivé záchvaty vyvolané niektorým spúšťacím podnetom: stresom, únavou, prepracovanosťou, zmenou životných zvyklostí, nedostatkom spánku a pod. AVS vie väčšine príčin, ktoré migrénu vyvolávajú predísť a tým ju eliminovať.

Stres

 • Stres znižuje výkon mozgu, znižuje prietok krvi mozgom, pretože pri stresovej reakcii sa krv z celého tela a mozgu presúva predovšetkým do veľkých svalov (tzv. stresová reakcia – pripravenosť organizmu k boju alebo úteku). Spôsobuje asynchronizáciu častí mozgu, pretože pri strese sú aktivované centrá potrebné pre stresovú reakciu a deaktivované centrá, ktoré súvisia s intelektom, pretože vo chvíli stresovej reakcie nie sú potrebné.
 • Následkom opakovaných stresových situácii, ktoré nedokáže naše vedomie spracovať, sa vytvárajú na nervových spojenia neurobloky, ktoré zabraňujú používaniu aj tých nervových spojov, ktorú sú už v mozgu vytvorené.
 • Stres tiež priamo ovplyvňuje deficity pozitívnych neurotransmiterov, pretože pri stresovej reakcii klesá hodnota serotonínu a väčšiny endorfínov. Naopak stúpa napr. hladiny adrenalínu, ktorý síce vyvoláva na vrchole stresovej reakcie fyzickú pripravenosť k boju alebo k úteku, ale súčasne tiež psychickú nepripravenosť riešiť úlohy intelektom (tela zapína a mozog vypína)
 • AVS rieši stres navodením relaxácie v nižších hladinách vedomia. To, čo sa podarí po veľkej alebo dlhodobej stresovej záťaži odbúrať pomocou klasických prostriedkov, ako je pobyt v prírode, vychádzka, pokoj, počas hodín, ale skôr dní, dokáže AVS za niekoľko minút.

Znížená citlivosť

 • AVS môže zvýšiť citlivosť zmyslov predovšetkým použitím červených okuliarov a pomocou schopnosti stimulovať tvorbu nových nervových spojení, ktoré „premostia“ dráhy spôsobujúce nižšiu citlivosť.

Svetloplachosť

 • Pomocou postupného zvyšovania intenzity svetla v okuliaroch počas stimulácie od minimálnej intenzity, ktorá svetloplachému človeku nespôsobuje nepríjemný pocit, je možné postupne takéhoto človeka navyknúť na vyššiu intenzitu. Napomáha tomu celkové uvoľnenie a pozitívny stav celého organizmu a psychiky. Je možné použiť aj meditačné cvičenie s autosugesciou v hladine theta.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes