Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Čo vyrieši Revolučná angličtina a nemčina TAXUS Learning

TAXUS Learning vám nahradí cudzojazyčné prostredie
Angličtinu by ste ovládali, keby ste žili v cudzine. Pretože tam ale nežijete, cudzojazyčné prostredie si vytvárate sami pomocou červených CD TAXUS Learning v čase, kedy se venujete iným činnostiam. Predtým to isté preberiete na modrých CD.
Mnohí poznáme napríklad pesničky Mariky Gombitovej alebo Vaša Patejdla z našich slovenských rádií. Tie nám hrali už veľakrát na „pozadí“ a my sme sa ich pritom nikdy neučili. Mnoho a mnoho hodín sme ich takto „napočúvali“ z rádia. Teraz budete robiť to isté, iba s tým rozdielom, že na „pozadí“ bude cudzí jazyk. Angličtina alebo nemčina.
Časom vám bude cudzí text pripadať rovnako prirodzený ako slovenské piesne.

TAXUS Learning zapojí viac zmyslov naraz

Vďaka zapojeniu viacerých zmyslov naraz si omnoho viac zapamätáte. Malý príklad:

  1. Predstavujte si tri sekundy, že vidíte pred sebou citrón.
  2. Predstavujte si tri sekundy, že zahryznete do toho citrónu.

Druhá predstava je silnejšia, pretože pri nej ste okrem zraku súčasne zapojili ďalší zmysel - chuť.
TAXUS Learning obdobne zapojuje súčasne zrak a sluch - pri súčasnom čítaní doslovných slovenských prekladov a počúvaní cudzieho jazyka na modrých CD.

Vyrieši nedostatok času
S TAXUS Learning ušetríte čas. Aktívne učenie tu predstavuje len zlomok potrebného času oproti iným metódam. 80 % práce urobí vaše podvedomie v hluchých miestach - keď robíte niečo iné. S TAXUS Learning nemusíte nikam dochádzať. Púšťate si to tam, kde práve ste (doma, v práci, v aute, na prechádzke...)

Zbaví vás nechuti sa učiť. Nemusíte sa bifľovať
Do ničoho sa nemusíte nútiť. Iba si to potichu pustíte a robíte niečo iné. Vôbec sa nebifľujete. Aktívne sa učíte tak, že len čítate a súčasne počúvate. Gramatiku vôbec nepreberáte. Naučíte sa ju vďaka doslovným, z hľadiska slovenčiny však akoby skomolenym prekladom.

Zbavíte sa pocitov, že na jazyky „nemáte“.
Podprahové záznamy, zapojenie predstavivosti a viac zmyslov súčasne ohromne zvýši vaše jazykové schopnosti. S TAXUS Learning pochopíte angličtinu dlhodobým počúvaním, ale nesmiete hneď hovoriť.

Zlepšíte si slovnú zásobu
Pritom sa slovíčka vôbec nebudete učiť.

Naučíte sa anglicky myslieť
Vďaka doslovným prekladom sa s TAXUS Learning naučíte myslieť v cudzom jazyku bez vnútorného prekladu. S TAXUS Learning máte obdobný postup, ako sa malé deti naučia materinský jazyk: najskôr počúvať a pochopiť, potom hovoriť a nakoniec čítať a písať.

Výborne porozumiete hovorenému slovu
Ak nerozumiete hovorenému slovu, je to preto, že nemáte angličtinu dostatočne pasívne napočúvanú a pretože ste sa učili samotné slovíčka. Slová vo vete ale znejú inak. S TAXUS Learning si vytvoríte na niekoľko hodín denne anglické prostredie z výrazov, ktoré ste predtým už dostali do podvedomia.

Udržíte si svoje znalosti
Znalosti sa musia udržiavať, inak sa strácajú. Podobne ako svaly. TAXUS Learning je i pre pokročilejších, vďaka slovnej zásobe. Môžete sa i zdokonaliť a rozšíriť si slovnú zásobu.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes