Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Najčastejšie otázky k psychowalkmanom


Ako psychowalkman vznikol?

DÁVNOVEK
Antropológovia skúmajúci chovanie cicavcov  zistili, že šimpanzy chodili desiatky kilometrov ďaleko len preto, aby videli záblesky slnka na vodnej hladine alebo počuli zvuk vodopádu. Neurofyziológovia objavili, že sledovanie určitých zvukových a svetelných vnemov je základnou potrebou všetkých cicavcov vrátane človeka pre dosahovanie trvalej psychosomatickej rovnováhy.

O pôsobení svetla a zvuku na človeka, jeho náladu a psychiku vedia ľudia už veľmi dlho. Intuitívne využitie vykryštalizovalo pred desaťtisíc rokmi u väčšiny prírodných národov v používanie bubnov alebo prevádzanie rôznych rituálov, napr. upreného pohľadu do plameňa sviečky. Stav radostnej eufórie dokázal u davu ľudí vyvolať Ptolemaios, keď experimentoval so zábleskami slnka kmitajúcimi cez kruh kolovrátku.

ŠTYRIDSIATE ROKY NÁŠHO STOROČIA
V roku 1934 tím anglických neurofyziológov z Londýna, Oxfordu a Cambridge pod vedením lekárov Adriana Matthewse vyvinuli prístroj elektroencefalogram (EEG), ktorý dokázal zaznamenať frekvenciu nášho mozgu (podobne ako EKG rytmus srdca). Tak bolo vôbec po prvýkrát možné zmerať vplyv pulzujúceho svetla a zvuku na ľudskú psychiku. V rokoch 1940-44 objavil a postupne s niekoľkými vedeckými tímami zdokumentoval anglický neurofyziológ Walter Grey samotný princíp vizuálnej stimulácie mysle: ľudská myseľ reaguje na blikajúce svetlo a zvuk tak, že sa preladí do požadovaného stavu vedomia, napr. do úrovne koncentrácie alebo uvoľnenia.

PÄŤDESIATE AŽ SEDEMDESIATE ROKY
Predchádzajúce skúsenosti položili základy ďalším vedeckým experimentom. Pri skúmaní vplyvu svetla a zvuku na ľudskú myseľ bolo uskutočnených veľa svetovo významných neurofyziologických objavov. Na výskumoch sa podieľalo okrem iných osobností aj niekoľko nositeľov Nobelových cien. Možnosti novej technológie, nazvanej svetelno-zvuková stimulácie (audiovisual stimulation – AVS), boli zrejmé. Dokáže redukovať stres a duševnú únavu, zvyšovať výkonnosť a intelektuálnu kapacitu a mierniť niektoré psychosomatické ochorenia. Navyše sa jedná o veľmi bezpečnú metódu bez vedľajších účinkov. Audiovizuálna stimulácia nemala až do sedemdesiatych rokov príliš veľkú nádej na rozšírenie: jeden prístroj zabral skoro celú miestnosť a stál vyše 11.000 amerických dolárov. Ďalšie pokusy s AVS urýchlil rozvoj mikroelektroniky v sedemdesiatych rokov.

OSEMDESIATE ROKY
Väčšina progresívnych technológii prešla laboratóriami NASA a AVS sa tomuto záujmu pochopiteľne tiež nevyhla. „Jeden z našich prvých projektov, ktorého som bol vedúcim, sa zaoberal využitím audiovizuálnej technológie pre tréning amerických pilotov a neskôr kozmonautov. Cieľom bolo pripraviť ich psychiku na náročné podmienky nadzvukových a kozmických letov. Znamenalo to použiť stimulátor ako prostriedok pre zvýšenie koncentrácie a psychickej odolnosti v záťažových situáciách. Pretože sme s výsledkami tréningu pomocou AVS prístroja na pevnine boli spokojní, pokúšali sme sa tiež zhotoviť prístroj, ktorý by mali kozmonauti pri sebe a mohli ho kedykoľvek použiť...“ uvádzal Thomas H. Budzynski, PhD., vedúci psychologických výskumov v US Air Force (1980-83) a Pentagonu (1983-86) v jednom z prvých verejných rozhovorov pre americkú tlač. Význam AVS je však zrejmý až v súčasnosti. Narastajúce civilizačné problémy, predovšetkým stres a únava a vo väčšej miere kladený dôraz na využitie intelektu.

SÚČASNOSŤ
V roku 1989 uviedla súkromná americká spoločnosť Synetic Systems International, Inc. na trh v USA prvý sériovo vyrábaný samoužívateľský model psychowalkmanu na svete. V súčasnosti sú psychowalkmany, teraz aj z produkcie ďalších výrobcov, k dostaniu v zhruba 80 krajinách sveta. Celosvetový dopyt po týchto produktoch a rasť ich spotreby je vysoký, medziročne vyše 200%. 


Ako prebieha stimulácia?

Štúdium hladín vedomia hralo podstatnú úlohu v odhaľovaní funkcie mysle. Nemecký lekár a vedec Hans Berger v roku 1926 objavil, že v mozgu neustále prúdia nepatrné elektrické signály – rytmy, ktoré je možné zmerať pomocou elektroencefalografu (EEG) podobne ako rytmy srdca na EKG. Nazval ich hladiny vedomia (odbornejšie aktivita mozgových vĺn) a rozdelil ich na štyri základné skupiny. Špecifická aktivita zodpovedá príslušného duševnému stavu:

 • hladina beta (frekvencia 14-40 Hz)
  Spája sa s bežným vedomím, keď je pozornosť smerovaná na vonkajšie prostredie alebo je v činnosti pohybový aparát. Väčšinu dňa, a teda pravdepodobne aj teraz sa nachádzate v stave beta. Aktivita mozgových vĺn sa pohybuje v rozmedzí 14-40 cyklov za sekundu (Hz). Pokiaľ zažívate stres alebo úzkosť, vystúpia mozgové vlny zhruba nad 25 Hz.
 • hladina alfa (frekvencia 8-13 Hz)
  Uvoľnený, pokojný, veľmi príjemný a jasný stav mysle, keď je pozornosť smerovaná dovnútra, človek nepremýšľa o ničom konkrétnom. Je cieľom väčšiny relaxačných techník.
 • hladina theta (frekvencia 4-7 Hz)
  Vyskytuje sa v stave hlbokej relaxácie na pokraji spánku. Spája sa s kreatívnymi nápadmi, veľmi živým mentálnym snívaním v bdelom stave s prístupom k podvedomiu.
 • hladina delta (frekvencia 1-3 Hz)
  Najpomalšia aktivita mozgových vĺn, ktorú zažívame výhradne v spánku bez snov. Aktivita mozgových vĺn sa nepravidelne mení, každá forma duševnej aj telesnej činnosti spôsobí zmeny v mozgových vlnách. Biorytmický systém, ktorý tieto zmeny riadi, však s prirodzeným starnutím stráca pružnosť. Taktiež ho počas života ovplyvňujú negatívne faktory, ako je nedostatok odpočinku, únava, stres, zdravotné problémy. Pokiaľ je hladina vedomia dlhodobo vyššia (bežné prepnutie únavou, stres a pod.), je potrebné ju uviesť do rovnováhy a vykompenzovať rovnakou mierou uvoľnenia, teda relaxácie.
 • Efekt napodobnenia frekvencie
  Anglický lekár Grey Walter zistil, že mozgové vlny majú tendenciu napodobniť blikajúce svetlo. Svoj objav nazval „efekt napodobňovania frekvencie“. Na tomto princípe je metóda AVS založená. Vysielanú frekvenciu svetiel a zvukov kopírujú mozgové centrá zraku a sluchu, odkiaľ ďalej prechádzajú na ostatné časti mozgu. Pokiaľ je myseľ pod nadvládou hladiny beta, napríklad okolo 25 Hz a necháme pôsobiť frekvenciu 10 Hz, mozog sa postupne na túto ponúkanú frekvenciu preladí.
  Pre každú činnosť je optimálna konkrétna stav mysle. Pre učenie sa, teda efektívne pamätanie si, je ideálna frekvencia mozgových vĺn v úrovni 12-15 Hz. Pre zmiernenie bolesti zubov je napr. ideálna frekvencia medzi 7-9 Hz. atď. Tieto znalostí pochopiteľne tvorcovia psychowalkmanov a predovšetkým ich programov využívajú. 


Ako prebieha stimulácia?

Bežný štandard českých užívateľov sa ustálil na použití 2-3 x týždenne. Vždy záleží len na Vás, na Vašej potrebe a časových možnostiach. V náročných podmienkach a pre vrcholnú kondíciu odporúčajú psychológovia čo najčastejšie používanie. 


Ako sa psychowalkman používa?

Psychowalkman pozostáva z tela prístroja, slúchadiel a špeciálnych okuliarov. Pohodlne sa usadíte alebo si ľahnete a zvolíte požadovaný program, ktorý si predtým vyberiete podľa jeho popisu v návode. Potom si nasadíte slúchadlá a okuliare, zatvoríte oči a spustíte tlačidlo „Štart“. Zo stereofónnych slúchadiel budete počuť špeciálne zvuky podobné jemným bubienkom, tzv. binaurálne rytmy. Stimulačné okuliare sú osadené ôsmimi LED diódami, ktoré po celú dobu programu blikajú. Pôsobenie prebieha cez zatvorené viečka! Pre milovníkov hudby ponúka psychowalkman možnosť obľúbenú hudbu počúvať k už naprogramovaným zvukom a zvýšiť tak celkový zážitok a účinok. Psychowalkman je na obsluhu veľmi jednoduchý. Jednoducho vyberiete požadovaný typ a dĺžku programu, prípadne si nastavíte hlasitosť zvuku a intenzitu svetelných zábleskov. 


Je psychowalkman bezpečný?

Bezpečnosť použitia je založená na dlhodobom výskume, ktorý detailne preskúmal a vyhodnotil prípadné riziká. Okrem niektorých skupín osôb, uvedených ďalej, je jeho používanie bezpečné a bezrizikové. V zahraničí sa v zdravotnej praxi používajú už od 70. rokov a v prevedeniach pre samoužívateľov od konca 80. rokov. V Českej republike využíva psychowalkmany okrem samoužívateľov zhruba 400 lekárov a psychológov. Psychowalkmany spĺňajú zákonom stanovené normy bezpečnosti. Podľa vyjadrenia „Štátneho zdravotného ústavu“ je dohľad nutný len v niektorých prípadoch. Citujeme jeden z posudkov SZU zo dňa 14.11.1996 „Považujeme za správnu poznámku o nutnosti dohľadu lekára v prípadoch používania posudzovaných prístrojov v prípadoch záchvatových ochorení spôsobených poruchami CNS.“
Patologická závislosť ako napríklad drogová, alkoholová, závislosť na fajčení a gamblerstvo vzniknúť nemôže – psychowalkman sa dokonca používa k ich liečbe. Môže ale samozrejme vzniknúť určitý druh pozitívneho návyku: užívateľ si psychowalkman pre prospešný vplyv na život môže obľúbiť rovnako ako napríklad športovanie.
Upozornenie: Bez konzultácie s odborným lekárom nesmú psychowalkman používať tieto skupiny osôb: ľudia s diagnostikovanou duševnou alebo nervovou a psychiatrickou poruchou, ľudia po vážnom úraze hlavy alebo chrbtice a ľudia trpiaci akýmikoľvek záchvatovými stavmi, napr. epilepsiou. Ďalej by AVS prístroj nemali používať tehotné ženy. Pre zdravé deti do zhruba 6-10 rokov nemá obvykle použitie nijaký prínos. Horná veková hranica nie je obmedzená, u osôb s vážnym ochorením odporúčame konzultáciu s lekárom. AVS prístroje sa neodporúčajú používať súbežne s alkoholom, psychofarmatikami alebo drogovými látkami. 


Kedy sa účinky dostavia?

Pri programov na uvoľnenie, zvýšenie koncentrácie a odstránenie únavy zaznamenáte účinok počas niekoľko málo okamžikov, pričom pochopiteľne záleží na ďalších okolnostiach, ako je napríklad celková dĺžka programu, prostredí, ale aj Vašom psychickom rozpoložení a množstve skúseností s relaxáciou. Pri aplikácii ako je zvýšenie duševnej kondície (napr. pamäť, intelekt) alebo riešenie dlhodobejších problémov (napr. so spánkom) odporúčajú odborníci pravidelný tréning. Ani táto metóda nie je sama o sebe zázračná, aj tu platí, že pre výrazný a trvalý účinok je potrebné dlhodobé a pravidelné používanie.

Platia 3 obecné pravidlá:
1. Dôležitejšia než dĺžka sedenia, je pravidelnosť používania
2. Každé ďalšie sedenie umocňuje predchádzajúce: čím dlhšie užívateľ psychowalkman používa, tým dosiahne lepších výsledkov.
3. V čím väčšej „nerovnováhe“ budete pred sedením (únavy, stres, nesústredenosť), tým subjektívne väčší účinok pocítite po jeho skončení.

Pozor: špecifické je používanie hneď zo začiatku. Pôsobenie je razantné, preto zhruba 10% jedincom nemusí byť prvé sedenie príjemné, môže sa objaviť i bolesť hlavy. Tieto prejavy majú tendenciu behom 1-5 sedení odznieť. Pri prvých sedeniach nemusí každý subjektívne pociťovať očakávané účinky, ale aj v tomto prípade je účinnosť merateľná na prístrojoch EEG. 
Nemerateľné a nepovšeobecniteľné sú však individuálne pocity a zážitky pri sedeniach. Je možné sa stretnúť napr. s astrálnym cestovaním, s halucinogénnymi prežitkami, s hlbokým snením, alebo len s veľmi príjemným teplom a brnením po celom tele. 


Účinkuje na každého rovnako?

Každý z nás je jedinečný tvor a v duševnej oblasti to platí dvojnásobne. Žiadny program nebude teda na každého pôsobiť úplne rovnako aj keď rozdiely nie sú veľké. Rozdiely sú skôr než v účinnosti vo vnímaní programu, teda v pocitoch a emóciách, ktoré pri ňom dotyčný prežíva. Z výpovedí užívateľov je známe, že zatiaľ čo niekto svojim vnútorným zrakom „vidí“ čiernu tmu, iný pri rovnakom programe vidí kaleidoskopické farebné obrazce, ďalší užívateľ si naopak premieta zážitky uplynulého dňa. Tento svet emócií je veľmi pestrý a nezovšeobecniteľný. 


Aké sú možnosti využitia?

Psychowalkman je bezpečný, nenávykový a účinný prostriedok poskytujúci mnoho užitočných možností využitia. Zvyšuje psychickú vyrovnanosť a výkonnosť, pomáha riešiť drobné zdravotné problémy a prispieva k rozvoju duševných schopností. Objavíte s ním vlastné skryté schopnosti, ktoré účelne využijete. Psychowalkman je najmä vyhľadávaný vyznávačmi aktívneho štýlu života. Použijete ho kedykoľvek, keď budete chcieť podať perfektný výkon – v práci, v škole, v športe, v sexe aj pred skúškou. Tiež vždy, keď budete nesústredení, či unavení. Okrem toho – únavy, stresu a napätia náročného dňa sa zbavíte počas jedného dvadsať minútového sedenia.
Každý model disponuje 6 základnými kategóriami programov:

Relaxácia
Relaxačné programy poskytujú osvieženie a úľavu. Kratší z nich je možné použiť aj počas dňa, dlhšie ku koncu dňa alebo pred spánkom. Intenzívny odpočinok je väčšinou pociťovaný ako príjemné až snivé uvoľnenie s odbúraním stresových myšlienok a negatívnych pocitov. Program na hlbokú relaxáciu v dĺžke trvania 30-60min. môže v prípade nutnej potreby nahradiť aj niekoľko hodín ľahkého spánku. Psychowalkman umožňuje dosiahnuť hlboku relaxáciu.
Hlboká relaxácia nie je bežný odpočinok pri káve, cigarete alebo televízii. Hlboká relaxácia je špecifický stav duševnej aj telesnej aktivity, kedy prebieha skutočne výrazná regenerácia organizmu. Podľa správy Medzinárodnej asociácie psychosomatickej medicíny z roku 1993 a správ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie je bohužiaľ viac než 60% dospelých osôb schopných stavu relaxačnej reakcie pravidelne a podľa potreby vôbec dosiahnuť.

Hlboká relaxácia

 • dokáže zrušiť stresovú slučku, bloky stresu, úzkosti a negatívne emócie
 • regeneruje organizmus podobne intenzívne ako spánok
 • navodzuje vnútornú pohodu a rovnováhu
 • poskytuje výrazný odpočinok, odstraňuje únavu
 • urýchľuje liečbu úzkostí, depresií, migrén, únavového syndrómu, podráždenosti, ľahkých mozgových disfunkcií a porúch chovania (anorexia, bulímia, fóbie a ďalšie)
 • zmierňuje alebo odstraňuje bolesti hlavy a svalov
 • umožňuje pohľad do vlastného vnútra, je základom meditácie a rôznych techník duševnej práce

Dlhšieho stavu výraznej relaxácia (aspoň 1 hodinu) je možné okrem spontánneho dosiahnutia (stav pred zaspaním, intenzívnym odpočinkom počas dovolenky a pod.) dosiahnuť cielene aj pomocou rôznych techník. Je možné využiť Jakobsonovu relaxáciu, Sylvovu metódu kontroly mysle, meditáciu, jogu, saunu a ďalšie. Väčšina z nich pre dosiahnutie náležitých výsledkov vyžaduje silnú vôľu, pravidelný tréning a veľa času: niekoľko hodín, dní ale tiež mesiacov a rokov. Psychowalkman umožňuje dosiahnuť výraznej relaxácie behom 10-30 minút, prípadne je možné jeho použitie s inou technikou vhodne kombinovať.

Koncentrácia a učenie
Určite poznáte stav mysle, keď nie ste schopní sa sústrediť, strácate pozornosť, prípadne učenie „nejde“ do hlavy. S psychowalkmanom je možné tento stav mysle upraviť a naladiť sa do maximálneho sústredenia, kedy uvažovanie, učenie aj rozhodovanie prebieha oveľa lepšie. Učebné programy sa používajú ľubovoľne počas dňa, hlavne pokiaľ je človek roztržitý alebo nesústredený. Ďalej psychowalkman každý užívateľ ocení pred učením, skúškou, dôležitým jednaním alebo fyzickým výkonom. Zbaví prípadnej trémy a optimálne vyladí myseľ. Pri pravidelnom používaní 3-4x týždenne zvyšuje psychowalkman celkový duševný výkon.
Programy tejto kategórie taktiež urýchľujú liečbu nesústredenosti, hyperaktivity a ľahkých mozgových disfunkcií.

Spánok
Spánkové programy sú určené k zmierneniu nočného prebúdzania sa, neschopnosti zaspať a plytký spánok premení v hlboký. „Spánok je najdôležitejší zdroj energie, ktorého hĺbka – teda kvalita s vekom rapídne klesá.“ uvádza držiteľ Nobelovej ceny sir Francis Crick. Programy na spanie ovplyvňujú kvalitu spánku aj u úplne zdravých ľudí. Po takomto programe sa lepšie zaspáva a človek sa prebúdza oddýchnutejší a sviežejší.

Energia
Tieto programy sú najvyužívanejšie v prípade, keď je potreba „ospalú“ myseľ prebudiť a vyburcovať. Krátky program po ráne spoľahlivo prekoná účinok rannej kávy. Po obede alebo ku koncu dňa zaženie miernu únavu a stimuluje k vyššej výkonnosti.
Ďalšie programy a neobvyklé možnosti sú určené tvorivým ľudom. Užívatelia môžu experimentovať s programami pre stimuláciu pravej (emočnej) mozgovej hemisféry, ktorá podporuje tvorivosť, intuíciu a fantáziu. Špeciálne programy odhaľujúce podvedomé zložky mysle sa môžu stať významným zdrojom sebapoznania alebo vnútornej motivácie k úspechu či zmene osobných návykov. 


Prejavia sa účinky hneď?

Dôležitá je, rovnako ako pri množstve iných činností, pravidelnosť. Veľmi pravdepodobne účinok uvoľnenia pocítite bezprostredne. Rovnako tak ale môžete prvé viditeľné účinky zaznamenať až po niekoľkom sedení. Niektoré účinky, týkajúce sa dlhodobého pôsobenia (napr. zvýšenie celkovej psychickej odolnosti atd.) však samozrejme bezprostredne cítiť nemôžete. 


Pomôže mi používanie prístroja k odstráneniu návykov?
 

AVS dokáže účinne pomôcť pri odstraňovaní závislosti na alkohole, nikotíne aj všetkých zlozvykoch, pretože pracuje aj s podvedomím, kde sú všetky návyky zakódované. Výsledný úspech však závisí na kvalifikovanosti aplikácie. Odvykanie sa uskutočňuje pomocou autosugescie a autohypnózy, pri ktorých sa závislá osoba zbaví psychickej väzby a návykového postoja k účinku drogy. Ďalšia možnosť použitia AVS je využitie hlbokej relaxácie, ktorá dokáže výrazne potlačiť negatívne pocity abstinencie a jej klinické príznaky. Vhodné je použitie prístroja spolu s motivačnou kazetou, napr. pre odvykanie od fajčenia. Kazety sú na našom trhu bežne dostupné. Pri súbežnom používaní prístroja a kazety je žiaduce zvoliť na prístroji vhodný program. 


Je možné prístroj používať k učeniu? Ako to funguje?

Pravidelné používanie prístroja trénuje váš mozog a zvyšuje jeho výkonnosť v celom rozsahu, tzn. že zlepšuje pamäťové schopnosti, zvyšuje schopnosť koncentrácie, intelektuálny výkon, zvyšuje kreativitu a pod. Stimulácia navyše privedie vaše vedomie do hladiny alfa alebo theta, kde človek prijíma informácie oveľa rýchlejšie ako pri bežnom vedomí. Môže ísť nie len o učenie jazykov ale akejkoľvek učebnej látky. V ČR používa stimulačné pristroje ako súčasť výučby napr. väčšina superlearningových jazykových škôl. 


Nemôže mi byť používanie nepríjemné?

Pre väčšinu ľudí je prvé vyskúšanie AVS zvláštny zážitok a láka ich tento zážitok opakovať. Veď sa jedná o prirodzenú (z prírody odpozorovanú) stimuláciu. Je však malé percentu ľudí (podľa výskumov 2%), ktorí si s AVS „nerozumejú“. Príčin môže byť viacero a môžu byť prechodné alebo aj trvalé. Pri použití AVS je tiež dôležité dodržať určité zásady: začať s malými dávkami so stlmenými svetlami a zvukom, mať kľud a pohodlie a pod. 


Nemá používanie prístroja nejaké vedľajšie účinky alebo nejakým spôsobom neškodí?

Ma ich používanie nejaké obmedzenia zo zdravotného hľadiska?
Je možné jednoznačne konštatovať, že metóda AVS, ktorá je známa odborníkom už od 50. rokov minulého storočia je celkom bezpečná! Za dobu 50 rokov výskumu mnohými vedeckými tímami a nositeľmi Nobelových cien nebolo nikdy zistené, že by AVS prístroj spôsobil akékoľvek zdravotné poškodenie funkčnej či organickej povahy alebo závislosť. Sú však skupiny ľudí, ktorým sa používanie prístroja priamo neodporúča alebo len pod lekárskym dohľadom (viď. upozornenia vo všetkých propagačných materiáloch a návodoch k použitiu). 


Pôsobí to na každého?

AVS účinkuje na každého. Ľudský mozog má prirodzenú schopnosť prispôsobovať svoju aktivitu prijímaným frekvenčným vnemom. Každý z nás je však individuálny a účinky sa prirodzene u každého neprejavia rovnako. Veľmi pravdepodobne u človeka s ťažkými mentálnymi pochodmi alebo u človeka, ktorý by účinkom úmyselne vzdoroval, sa účinky dostavia až neskôr, prípadne v odchýlenej podobe ako sa očakáva. 


Je možné si pustiť len svetlá alebo len zvuky?

Samozrejme. Pôsobenie môže mať nižšiu účinnosť, avšak nie nevyhnutne. Niektorí ľudia sú vnímavejší k vizuálnej stimulácie a naopak. Dôležité je, aby Vám zážitok bol príjemný. 


Ako dlho sa používajú vo svete?

V USA vyše 40 rokov, v profesných kruhoch mimo USA asi 15 rokov a medzi samoužívateľmi v globálnom meradle od roku 1992. 


Ktorý program je najúčinnejší?

Je to individuálne. 


Môžem prístroj vrátiť?

Túto službu, rovnako ako akýkoľvek iný obchod neposkytujeme. Ale máte možnosť si u nás prístroj aj niekoľkokrát bezplatne vyskúšať, aby ste si mohli byť istý, že Vám vyhovuje. 


Nemôže sa mi stať, že sa pri použití AVS neprebudím?

Stavy vedomia, do ktorých vás uvádza AVS, sú v podstate totožné s bdelým stavom alebo s bežným spánkom. Zo spánku sa tiež vždy prebudíte.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes